Search Engine Marketing Congres dl. 4 (live)

Case 4: Trans Hair & Aesthetic Team, je kent ze wel: van Gerard Joling zijn haar… Een Business to Consumer case met verschillende evaluatie momenten in het sales proces.

Doelstellingen: verhogen leads, inzicht in prijs per lead, inzicht in prijis per consult en omzet en wat kan SEM doen op klantwaarde. Er zijn 3 fases gesteld:

fase 1: aantal leads verhogen, prijs per lead laten dalen

fase 2: verbetering van de kwaliteit van de leads.

fase 3: wat kost een consult en wat is klantwaarde?

Klantwaarde wordt gedefinieerd als de huidige en toekomstige waarde van de klant voor de omzet van de onderneming.

De resultaten in deze campagne is dat de leadkosten gedaald zijn onder de 75 Euro. Er zijn verder meer mensen op consultgesprek gekomen. De partner, MaxLead ziet de inzet van CRM als een van de succesfactoren om deze doelstellingen te bereiken.  De kostprijs van een consult zit voor de helft in SEM en voor de andere helft in het opvolgingsproces.

Voor fase 3 is gekeken welk trefwoord meer klantwaarde oplevert. De conclusie hieruit was dat 80% van de winst uit 20% van de zoekwoorden. 80% van de woorden leverden nauwelijks een bijdrage.

Waarbij de eerdere twee cases meer traditioneel zoekmachine marketing gericht zijn, is deze case meer gericht op het kijken naar leadgeneratie en klantwaarde. De inzet van een CRM oplossing in deze case is daarbij dan ook logisch.

Posted in:
Loading Facebook Comments ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading Disqus Comments ...