Google Earth beinvloed verkiezingen

In Bahrein, het kleine oliestaatje, is Google Earth kort verbannen geweest omdat hierdoor inzicht kan worden verkregen in de rijkdom en grootgrondbezit van de oliesjeiks. De detailweergave van Google Earth is zo groot, of de landgoederen van de oliesjeiks zijn zo groot – dat kan ook -, dat de oliesjeiks het gebruik zien als een inbreuk op hun privacy. Gelukkig zagen de jongere leden van het koningshuis de zinloosheid van deze ban in, waardoor deze snel werd opgeheven. Dit speelde in augustus van dit jaar. Nu vormt de informatie verkregen via Google Earth een voedingsbodem voor het gevoel van ontevredenheid over de heersende klasse.
Vandaag vinden de verkiezingen plaats in het conservatieve Bahrein. Bahrein is natuurlijk het toonbeeld van de kloof tussen arm en heel rijk. Iets daartussen is er niet. Nivellering, of democratie zoals wij dat kennen is er ook niet echt. Een ander probleem is simpelweg de verdeling van grond. 80% van de grond is verdeeld onder de rijke koningsfamilie en andere notabelen. De rest is voor het volk. Een groot grondtekort, en daarmee huistekort is het probleem. Met Google Earth wordt het nu duidelijk hoe de verdeling concreet is. (zie ondermeer ook de foto’s op Flickr)

“Some of the palaces take up more space than three or four villages nearby and block access to the sea for fishermen. People knew this already. But they never saw it. All they saw were the surrounding walls,”

Inmiddels zijn er ca. 25 sites verbannen die informatie verschaffen die tegen de heersende klasse is.

bron

Posted in:
Loading Facebook Comments ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Loading Disqus Comments ...